Dostosuj czcionkę: A A A

Immunofiksacja z proteinogramem

Inna nazwa badania: immunofiksacjja, immunoelektroforeza, identyfkacja białka monoklonalnego

Materiał: surowica

  • Sposób przygotowania pacjenta:

    Pacjent powinien być na czczo.

  • Znaczenie badania:

    Do wykrywania i różnicowania gammapatii monoklonalnych. Wykonuje się w przypadku stwierdzenia odchyleń w elektroforezie białek surowicy a szczególnie we frakcji gammaglobulin.Rozróżnianie gammapatii monoklonalnej od poliklonalnej

  • Opracowanie i przygotowanie materiału:

    Badanie wykonuje się w surowicy. Może być przechowywana do 7 dni w temp lodówki